Menu

 

 

 Ogłoszenie PDF Drukuj Email

I N F O R M A C J A

 

 

INFORMUJE  SIĘ,  ŻE   WNIOSKI

DOTYCZĄCE  ZWROTU  PODATKU AKCYZOWEGO   ZAWARTEGO  W  CENIE

OLEJU  NAPĘDOWEGO  WYKORZYSTYWANEGO  DO  PRODUKCJI  ROLNEJ  ZA  OKRES  OD

01.02.2014 R.  DO  31.07.2014 R. PRZYJMOWANE BĘDĄ W DNIACH OD 01.08.2014 R. DO 31.08.2014 R.

 

 

                                                                        BURMISTRZ  TYSZOWIEC

 

                                                  /-/ MGR INŻ. MARIUSZ ZAJĄC

 
Informacja w sprawie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2014/2015 w klasach II-III oraz klasach VI szkół podstawowych, III klasach szkół ponadgimnazjalnych PDF Drukuj Email

Informacja w sprawie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2014/2015 w klasach II-III oraz klasach VI szkół podstawowych, III klasach szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

W związku z Rządowym programem pomocy uczniom w 2014 r. "Wyprawka szkolna” uprzejmie informujemy, iż do dnia 10 września 2014 r. rodzice uczniów klas II-III, VI szkół podstawowych, III klas szkół ponadgimnazjalnych, jak również rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników.

Pomoc przysługuje:

1.Uczniom klas II-III, klas VI szkół podstawowych oraz klas III szkół ponadgimnazjalnych, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013r. poz. 1456, 1623 i 1650), tj. o dochodzie na osobę w rodzinie nie większym niż 539,00 zł.

2. Uczniom z klas II – III, klas VI szkół podstawowych oraz klas III szkół ponadgimnazjalnych z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, ale znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji z powodu ubóstwa, zdarzenia losowego lub innych okoliczności określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły.

3.  Uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z upośledzeniem w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

 

Więcej…
 
ZAPROSZENIE PDF Drukuj Email

 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email

 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email

 
ZAWIADOMIENIE PDF Drukuj Email

BURMISTRZ  TYSZOWIEC

 

 BPP. 7331. 18 .2014                                                                                                Tyszowce. 2014 r .07 .22                          

                    

                      ZAWIADOMIENIE

 

         Działając na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U.  z 2012 r  , poz. 647 z póź. zmianami )- Burmistrz Tyszowiec podaje do publicznej wiadomości ,  że na wniosek PGE  Dystrybucja S.A  ul. Garbarska 21 A ,20-340 Lublin  i Pana Bogdana  Kwiecińskiego P.W. „Agtel”  Sp. z. o.o , 22-400  Zamość ,ul. Kilińskiego 86 w  dniu 22.07.2014 r  zostało  wznowione  postępowanie  administracyjne w  sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  inwestycji  polegającej  na  budowie   elektroenergetycznej linii kablowej  niskiego  napięcia  i średniego  napięcia na  potrzeby  zabudowy  mieszkalnej  w  Tyszowcach  etap I  – na działkach  Nr  geod : 64/2 , 66, 83, 85  położonych  w  obrębie  geodezyjnym Podbór    i  na  działkach  Nr  geod.497 ,499/1, 499/2 , 500/1, 500/2, 507/2 , 508 , 509/1 , 509/2 , 510/2 , 511, 512/1 , 512/2 , 513 , 609 , 610 , 1383/3 , 1383/4 , 1383/5 , 1384/1 , 1384/3 , 1651/1 , 1658 , 1659/2 , 1661 , 1663, 1664 , 1665 , 1666 , 1667, 1668, 1668 , 1669 , 1832/1 , 2105/2  położonych  w  obrębie  geodezyjnym  Tyszowce.

       

           Zainteresowane strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją postępowania  w terminie 14 - tu  dni od daty ukazania się niniejszego  zawiadomienia  w  Urzędzie Miejskim w Tyszowcach pokój Nr 4  w godzinach pracy Urzędu .Po upływie tego terminu sprawa zostanie załatwiona w oparciu o posiadane materiały i dowody.

                                                             

 

                                                              Burmistrz  Tyszowiec

 

                                                              mgr inż. Mariusz  Zając

 

                                                              

 

 

 

                                                            

 
Powrót mistrzów PDF Drukuj Email

 

Reprezentacja Tyszowiec wygrała tegoroczne Wojewódzkie Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe Ludowych Zespołów Sportowych. Podczas zawodów, które w niedzielę 27 lipca odbyły się w Steżycy, tyszowieccy sportowcy zajęli pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej gmin.

Oznacza to, że ekipa z Tyszowiec wróciła na szczyt w tej rywalizacji po zaledwie rocznej przerwie. - Nasi reprezentanci zajmowali czołowe miejsce m.in. w biegach, przeciąganiu liny kobiet, piłce koszykowej oraz plażówce i piłce nożnej. W kilku konkurencjach wyniki może nie były najlepsze, ale starty były bardzo równe. Stąd zwycięstwo w klasyfikacji generalnej z prawie 100-punktową przewagą nad kolejnym rywalem - podsumowuje burmistrz Mariusz Zając. Drugie miejsce wśród gmin zajęła Wierzbica, a trzecie Tomaszów Lubelski.

Udział w zmaganiach wojewódzkich był możliwy dzięki dobremu występowi w turnieju powiatowym, który tydzień wcześniej odbył się w Łaszczowie. - Zajęliśmy wtedy czwarte, ostatnie premiowane awansem miejsce, ale podczas zawodów wojewódzkich, okazaliśmy się lepsi od najlepszej trójki w powiecie, czyli ekip z Łaszczowa, Rachań i Tomaszowa Lubelskiego - dodaje Mariusz Zając To nie pierwszy taki sukces tyszowieckich sportowców na wojewódzkich igrzyskach LZS. W 8-letniej historii ich startów w imprezie tej rangi, tylko raz drużyna z Tyszowce nie stanęła na podium. Ostatni raz triumfowała przed dwoma laty, a w ubiegłym roku była druga.

Dobra postawa reprezentacji Tyszowiec miała też ogromny wpływ na wyniki rywalizacji powiatów, w której zwyciężył powiat tomaszowski, drugi był zamojski, a trzeci rycki. Tym samym ekipa z Tomaszowa obroniła mistrzowski tytuł wywalczony przed rokiem.

Najlepsze zawodniczki i zawodnicy otrzymali puchary, medale i sprzęt sportowy, a dodatkową nagrodą jest reprezentowanie województwa lubelskiego na igrzyskach ogólnopolskich, które odbędą się w sierpniu w Słubicach.

 
XV Wojewódzkie Igrzyska Rekreacyjno - Sportowe LZS STĘŻYCA 2014 PDF Drukuj Email

NAJLEPSI WŚRÓD GMIN

1. Tyszowce – 436 punktów  2. Wierzbica – 357  3. Tomaszów Lubelski – 321   4. Sitno – 306  5. Zamość – 280  6. Rachanie – 265  7. Ryki – 243  8. Bełżyce – 203  9. Adamów (pow. zamojski) – 144  10. Dzierzkowice – 101.

NAJLEPSI WŚRÓD POWIATÓW

1. Tomaszów Lubelski – 1186 punktów  2. Zamość – 823  3. Ryki – 568,5  4. Chełm – 506,5 * 5. Lublin – 363,5  6. Parczew – 304  7. Kraśnik – 205  8. Biała Podlaska – 180  9. Lubartów – 142  10. Łęczna – 132.

 

Multimistrzowie

W klasyfikacji drużynowej gmin pierwsze miejsce zajęły Tyszowce, drugie Wierzbica, a trzecie Tomaszów Lubelski. Wśród powiatów najlepszy był tomaszowski, drugi zamojski, a trzeci rycki. Ekipa z Tomaszowa obroniła tym samym mistrzowski tytuł wywalczony przed rokiem.

Dla najlepszych zawodników i zawodniczek były oczywiście nagrody: puchary, medale, a także sprzęt sportowy. Dodatkowo znajdą się też w reprezentacji województwa na ogólnopolskie igrzyska LZS, które zaplanowano pod koniec sierpnia w Słubicach.

Tegoroczne igrzyska wojewódzkie LZS w Stężycy odbyły się pod honorowym patronatem Marka Sawickiego, ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz Sławomira Sosnowskiego, marszałka województwa lubelskiego.

Głównym organizatorem igrzysk było Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie. Tegoroczna impreza odbyła się też przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Starostwa Powiatowego w Rykach, Komendy Powiatowej Policji w Rykach, Urzędu Gminy Stężyca, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lublinie, Urzędów Miast i Gmin Powiatu Ryckiego, Powiatowego Zrzeszenia LZS w Rykach oraz LKS Mazowsze Stężyca.

Pełny tekst - http://www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20140727/SPORTS/140729631

 
Wybieramy Super Sołtysa 2014! PDF Drukuj Email

Kronika Tygodnia ogłosiła plebiscyt „Wybieramy Super Sołtysa 2014!” z terenu naszej gminy udział w plebiscycie bierze Pani Anna Pytel – sołtys wsi Wakijów.

Pani Anna jest sołtysem Wakijowa od 3 lat, razem z mężem Arkadiuszem prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 70 ha, hoduje także bydło. Ma dwójkę dzieci w wieku 19 i 17 lat.

            Od dwóch lat Pani Anna działa w KGW w Wakijowie, które ma swoją siedzibę w budynku po byłej szkole podstawowej, z pomocą Burmistrza Tyszowiec, sponsorów a także przy dużym zaangażowaniu mieszkańców, ów budynek został już częściowo wyremontowany.

            W wolnych chwilach Pani Anna zajmuje się rękodziełem artystycznym, wykonuje min, bombki choinkowe (na Boże Narodzenie), pisanki (na Wielkanoc) a następnie swoje prace przekazuje do Wakijowskiej kaplicy.

 

            Aby wziąć udział w plebiscycie i zagłosować na kandydatkę o miano Super Sołtysa 2014 z terenu naszej gminy należy wypełnić i wysłać kupon zgłoszeniowy, publikowany w miesiącu sierpniu na łamach Kroniki Tygodnia.

            Zachęcamy do oddawania głosów na naszego kandydata !!!