Podregion Gotania

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Tyszowce na lata 2015 - 2020 PDF Drukuj Email

Szanowni Państwo! 

W związku z pracami nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Tyszowce na lata 2015 ‐ 2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Państwa udział pozwoli nam na rozpoznanie kluczowych  problemów gminy  i położenie, w tworzonym właśnie dokumencie, szczególnego nacisku na rzeczywiste potrzeby społeczno‐gospodarcze jej mieszkańców. Licząc na współpracę zapewniamy jednocześnie, że ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorczej.

Formularz Ankiety

 
Sentymentalna podróż w przeszłość PDF Drukuj Email

 

Wandalowie z Werbkowic i Goci z Masłomęcza starli się w Zamościu. W miniony weekend na zamojskich błoniach, przed zoo, na rynkach Solnym i Nowym oraz na Placu Stefanidesa odbyła się impreza promująca walory historyczne oraz dorobek kulturalny, turystyczny i inwestycyjny gmin dorzecza rzeki Huczwy.

Był to jeden z wielu elementów większego projektu pod nazwą "Przyszłość i teraźniejszość w trzech wymiarach: Gotania - Grody Czerwieńskie - Grzęda Sokalska", realizowanego przez miasto Hrubieszów oraz gminy Łaszczów, Werbkowice, Hrubieszów i Tyszowce, które są liderem całego przedsięwzięcia.

Podczas kilkugodzinnej imprezy mieszkańcy Zamościa i turyści, odwiedzający miasto, mogli obejrzeć pokazy średniowiecznych wojów, a także spróbować dawnych potraw i napitków oraz podziwiać zdolności artystyczne lokalnych twórców.

Na rynku, który na jeden dzień zamienił się w obozowisko z ogniskiem i średniowieczną strawą, uczestnicy pikniku poznali, m.in. dawne przedmioty codziennego użytku i broń z epoki, spróbowali wybijania gockich monet, tkania i robienia krajek, lepienia garnków, wyrobu butów oraz obejrzeli potyczki wojowników.

Grupom historycznym towarzyszyły koła gospodyń wiejskich oferujące nalewki, pęczak z mięsem z kociołka i inne przysmaki.

Najmłodsi uczestnicy festynu bawili się z clownem, strzelali z łuku i obejrzeli pokazy tkackie.
To jeden z kilku tak zwanych eventów, nawiązujących do dziedzictwa kulturowego i historycznego gmin Tyszowce, Werbkowice, Łaszczów oraz gminy Hrubieszów i miasta Hrubieszów. W ramach wspólnego projektu w każdej gminie zostaną również zamontowane po 3 tablice z informacjami o miejscach wartych odwiedzenia. Ponadto zostaną zakupione stoiska z pełnym wyposażeniem, komplety średniowiecznych strojów z uzbrojeniem oraz historyczne, drewniane dłubanki. Samorządy wydadzą także album z audiobookiem i mapy turystyczne, przygotują film promocyjny w 3D i opracują wirtualną wycieczkę po Grodzie Czerwieńskim oraz uruchomią portal internetowy z wirtualnym Centrum Obsługi Inwestora i Centrum Informacji Turystycznej.

Te i wiele innych pomysłów mają być zrealizowane w trzecim kwartale tego roku, a będą kosztować prawie 618 tysięcy złotych. 85 procent kosztów samorządy otrzymają z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.


(fot. UM w Tyszowcach)
 
OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email

 
OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email

 
INFORMACJA PDF Drukuj Email

 
INFORMACJA PDF Drukuj Email

 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email

 
Mini Festiwal Poetów PDF Drukuj Email

 
Informacja PDF Drukuj Email

       Tyszowce, dnia  11.08. 2015 r.

 

 

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy położonych w Mikulinie przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Lp.

Nr ewiden-cyjny działki

Powierz-chnia działki do wydzierża-wienia

 

Położenie i obręb

Nr  księgi wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania

Okres zawarcia umowy dzierżawy

 

Forma dzierżawy

Wysokość czynszu dzierżaw-   nego

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

 

410

 

0.50 ha

Nieruchomość niezabudowana położona

w Mikulinie

-

Nieruchomość leży

w terenach do użytkowania rolniczego

3 lata

Przetarg ustny

nieograni-czony

Cena

osiągnięta

w przetargu,

cena wywoławczaczynszu

3.00 q pszenicy

plus jedno postąpienie

 

 

 

Bliższych  informacji  na  temat  dzierżawy w/w  nieruchomości udziela Urząd Miejski w Tyszowcach w pokoju nr 12 w terminie do dnia 1 września  2015r.  

 
INFORMACJA PDF Drukuj Email

I N F O R M A C J A

 

 

INFORMUJE  SIĘ,  ŻE  WNIOSKI

DOTYCZĄCE  ZWROTU  PODATKU AKCYZOWEGO   ZAWARTEGO  W  CENIE

OLEJU  NAPĘDOWEGO  WYKORZYSTYWANEGO  DO  PRODUKCJI  ROLNEJ  ZA  OKRES  OD

01.02.2015 R.  DO  31.07.2015 R. PRZYJMOWANE BĘDĄ W DNIACH OD 01.08.2015 R. DO 31.08.2015 R.

 

 

 

                                   BURMISTRZ  TYSZOWIEC

 

                                               /-/ MGR INŻ. MARIUSZ ZAJĄC

 

WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 
Jubileusz ZŁOTYCH GODÓW długoletniego pożycia małżeńskiego par małżeńskich z terenu gminy Tyszowce PDF Drukuj Email

Urząd Stanu Cywilnego w Tyszowcach z przyjemnością informuje, że w dniu 18 lipca 2015 r. w Samorządowym Centrum Kultury w Tyszowcach odbyła się uroczystość Jubileuszu Złotych Godów Pożycia Małżeńskiego. Podczas ceremonii Burmistrz Tyszowiec  Mariusz Zając wręczył medale  29 parom Jubilatów.

 

Medale przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIEMAŁŻEŃSKIE”  otrzymały następujące pary:

 

 • Adamczuk  Mieczysław i Leokadia  -  Mikulin
 • Baj Jan i Krystyna  -  Czartowczyk
 • Bartosiewicz Kalikst i Stanisława  -  Tyszowce
 • Bogusz Zbigniew i Ewa  -  Czartowczyk
 • Byś Mieczysław i Regina  -  Soból
 • Cyc Adolf i Janina  -  Wojciechówka
 • Drygaś Jan i Irena  -  Kazimierówka
 • Herbut Stanisław i Halina  -  Perespa
 • KaziukPiotr i Kazimiera  -  Mikulin
 • Krawczyk Henryk i Justyna  -  Perespa
 • Krówka Jan i Wanda  -  Czermno
 • Kukiełka Ryszard i Maria  -  Kazimierówka
 • Mac Hipolit i Anna  - Soból
 • Madej Eugeniusz i Kazimiera  - Przewale
 • Palak Józef i Maria  - Lipowiec
 • ParolRoman i Halina  -  Czartowczyk
 • Pereć Edward i Marianna  -  Przewale
 • Radom Michał i Maria  -  Klątwy
 • Rosół Lucjan i Zofia  -  Czartowczyk
 • Rybaczuk Jan i Eugenia  -  Czermno
 • Skowronek Szczepan i Jadwiga  -  Perespa-Kolonia
 • Skowyra Tadeusz i Lucyna  -  Marysin
 • Sobczyński Kazimierz i Eugenia  -  Perespa
 • StelmaszczukMichał i Józefa  -  Tyszowce
 • Tybulczuk Bolesław i Emilia  -  Tyszowce
 • Wąsowski Czesław i Danuta  -  Marysin
 • Wojciechowski Zdzisław i Julia Krystyna  -  Tyszowce
 • Wybranowski Jan i Maria  - Perespa-Kolonia
 • ZarębskiStefan i Barbara  -  Tyszowce

 

Były pamiątkowe listy gratulacyjne, kwiaty, życzenia, tradycyjna lampka szampana oraz słodki poczęstunek.

 

 

 

                                                                                                                Barbara Dudzińska

                                                                                                      Kierownik USC w Tyszowcach

 
OGŁOSZENIE KONSULTACJE G6 PDF Drukuj Email

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „G 6 Grzędy Sokalskiej” zaprasza do udziału
w otwartych konsultacjach społecznych dot. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju do realizacji
w nowym okresie programowania na lata 2014-2020.

Konsultacje skierowane są do mieszkańców gmin obszaru LGD tj. Jarczów, Łaszczów, Rachanie, Telatyn, Tyszowce i Ulhówek, w tym: lokalnych liderów, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków kultury, stowarzyszeń, fundacji, Kościołów, związków wyznaniowych, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, lokalnych przedsiębiorców, regionalistów i wszystkich zainteresowanych przyszłością i rozwojem obszaru LGD. Konsultacje odbędą się wg poniższego harmonogramu:

Nazwa Gminy

Miejscowość / Miejsce spotkania (adres)

Termin spotkania wraz z godzinami spotkania

Planowany program spotkania

Telatyn

Urząd Gminy w Telatynie/sala narad, ul. Fryderyka Chopina 10

24.08.2015,                godz. 13:00-16:00

 1. Przedstawienie założeń Programu Leader PROW  2014-2020
 2. Analiza problemów gminy w kontekście budowy strategii obszaru
 3.  Analiza mocnych i słabych stron, szans
  i zagrożeń (analiza SWOT) 
 4. Definiowanie celów LSR

Łaszczów

Łaszczów, siedziba biura LGD Stowarzyszenie
„G 6 Grzędy Sokalskiej”,  ul. Krótka 2

25.08.2015,                     godz. 13:00-16:00

 1. Przedstawienie założeń Programu Leader PROW  2014-2020
 2. Analiza problemów gminy w kontekście budowy strategii obszaru
 3.  Analiza mocnych i słabych stron, szans
  i zagrożeń (analiza SWOT) 
 4. Definiowanie celów LSR

Jarczów

Jarczów/Samorządowy Ośrodek Kultury, ul. Piłsudskiego 2A

26.08.2015,                                godz. 13:00-16:00

 1. Przedstawienie założeń Programu Leader PROW  2014-2020
 2. Analiza problemów gminy w kontekście budowy strategii obszaru
 3.  Analiza mocnych i słabych stron, szans
  i zagrożeń (analiza SWOT)  
 4. Definiowanie celów LSR

Rachanie

Rachanie / Gminny Ośrodek Kultury, ul. Partyzantów 60

27.08.2015,                    godz. 13:00-16:00

 1. Przedstawienie założeń Programu Leader PROW  2014-2020
 2. Analiza problemów gminy w kontekście budowy strategii obszaru
 3.  Analiza mocnych i słabych stron, szans
  i zagrożeń (analiza SWOT) 
 4. Definiowanie celów LSR

Tyszowce

Tyszowce / Samorządowe Centrum Kultury, ul. 3 maja 36A

28.08.2015,                  godz. 13:00-16:00

 1. Przedstawienie założeń Programu Leader PROW  2014-2020
 2. Analiza problemów gminy w kontekście budowy strategii obszaru
 3.  Analiza mocnych i słabych stron, szans
  i zagrożeń (analiza SWOT)  
 4. Definiowanie celów LSR

Ulhówek

Urząd Gminy w Ulhówku / sala narad, ul. Kościelna 1/1

31.08.2015,                 godz. 13:00-16:00

 1. Przedstawienie założeń Programu Leader PROW  2014-2020
 2. Analiza problemów gminy w kontekście budowy strategii obszaru
 3.  Analiza mocnych i słabych stron, szans
  i zagrożeń (analiza SWOT)  
 4. Definiowanie celów LSR
 
Promocja historii i turystyki PDF Drukuj Email

 

Będzie kilka imprez, znakowanie szlaków, historyczne stroje i sprzęt oraz okolicznościowe wydawnictwa i filmy. W ten sposób Tyszowce razem z czterema innymi gminami z dorzecza rzeki Huczwy będą promować walory historyczne i turystyczne tej części regionu.

Firmy, które mają przygotować wszystkie przedsięwzięcia już zostały wybrane, a ich realizacja jest planowana na trzy najbliższe miesiące.

W ramach projektu pod nazwą "Przyszłość i teraźniejszość w trzech wymiarach: Gotania - Grody Czerwieńskie - Grzęda Sokalska", jeszcze w tym sezonie turystycznym w Zamościu odbędzie się 5 eventów, nawiązujących do dziedzictwa kulturowego i historycznego gmin Tyszowce, Werbkowice, Łaszczów oraz gminy Hrubieszów i miasta Hrubieszów. W każdej gminie zostaną również zamontowane po 3 tablice z informacjami o miejscach wartych odwiedzenia. Ponadto zostaną zakupione stoiska z pełnym wyposażeniem, komplety średniowiecznych strojów z uzbrojeniem oraz historyczne, drewniane dłubanki. Samorządy wydadzą także album z audiobookiem i mapy turystyczne, przygotują film promocyjny w 3D i opracują wirtualną wycieczkę po Grodzie Czerwieńskim, oraz uruchomią portal internetowy z wirtualnym Centrum Obsługi Inwestora i Centrum Informacji Turystycznej. Z myślą o promocji miejscowości z dorzecza Huczwy zostanie też opracowana jednolita strategia rozwoju dla całego obszaru wraz ze wspólnym planem inwestycyjnym oraz koncepcja zagospodarowania rzeki z budową przystani kajakowych.

Wszystkie pomysły mają być zrealizowane w trzecim kwartale tego roku, a będą kosztować prawie 618 tysięcy złotych. 85 procent kosztów samorządy otrzymają z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.


 
FESTIWAL PDF Drukuj Email

 
ZAPROSZENIE PDF Drukuj Email

 
VII Forum Kobiet Aktywnych PDF Drukuj Email

for_8d.JPGW dniu 1 lipca br. Kobiety z Gminy Tyszowce wzięły udział w VII Forum Kobiet Aktywnych w Józefowie nad Wisłą, w powiecie Opole Lubelskie. Wraz z kobietami z Gminy Tyszowce w Forum udział wzięli: Pani Teresa Chrastina – Sekretarz Gminy i ubiegłoroczna Laureatka Konkursu „ Kobieta Aktywna Lubelszczyzny 2014 ”, Pani Katarzyna Piliszczuk – Insp. ds. funduszy pomocowych promocji i rozwoju gminy w Urzędzie Miejskim oraz Pan Grzegorz Piliszczuk – Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury w Tyszowcach. Podczas wydarzenia Gmina Tyszowce prezentowała swoje wypieki, potrawy  jak również rękodzieła artystyczne. Nasze stoisko cieszyło się  dużym zainteresowaniem a było smacznie i bardzo muzycznie. Uroczystość rozpoczął Inauguracyjny występ Dziecięcej Orkiestry Dętej z Józefowa nad Wisłą.

Podczas Forum Kobiet Aktywnych wszystkie uczestniczki skorzystać mogły z wielu atrakcji, do których zaliczyć można m.in.:

- panel dyskusyjny z udziałem Reni Jusis - „Jak żyć i czy żyć w zgodzie z naturą”,

- Stand UpComedy – występ kabaretowy,

- Spektakl teatralny „Parady” Jana Potockiego w wykonaniu Akademii Teatralno-Wokalnej Jerzego Turowicza,

- panel dyskusyjny z udziałem Marioli Bojarskiej – Ferenc „Jak zachować równowagę w życiu”,

– Pokaz mody ekologicznej MAIKO,

– Koncert Anny Marii Jopek,

– Wręczenie nagród i statuetek w ramach Konkursu Kobieta Aktywna Lubelszczyzny.

W trakcie Forum kobiety miały możliwość skorzystania także z:

- Kawiarenki Akademii Kobiet Aktywnych.

- Ekologicznych warsztatów rękodzielniczych realizowanych przez Stowarzyszenie Wspieranie Aktywności Twórczej w Opolu Lubelskim,

- Mobilnego Centrum Doradztwa dla Kobiet Aktywnych,

- Pleneru fotograficznego Face the Dream – Studio Fotografii Portretowej Agnieszka Kliczka,

- Strefy Zdrowia – porad lekarskich, pomiaru ciśnienia, konsultacji dietetycznych, konsultacji trenera personalnego, mammobusu, masaży,

- Stoisk z kosmetykami naturalnymi, ze zdrową żywnością,

- Stoisk regionalnych.

Galeria zdjeć VII Forum Kobiet Aktywnych

 
"Srebrna" tyszowianka ze stypendium PDF Drukuj Email

 

Zdobyciem tytułu wicemistrzyni kraju w zapasach zakończyła tegoroczny sezon Magdalena Radom z Miejskiego Klubu Sportowego "Pogoń" Tyszowce. Podczas zawodów w Solcu Kujawskim, gdzie tyszowianka reprezentowała barwy zaprzyjaźnionego klubu "Agros" Zamość, zajęła drugie miejsce w kategorii wagowej do 70 kilogramów.

Od kilkunastu lat mistrzostwa odbywają się w formule Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, która jest najważniejszą imprezą krajową w tej grupie wiekowej. Dzięki udanemu startowi Magdalena Radom zapewniła sobie stypendium na kolejny rok.

Podczas tych samych zawodów brązowy medal zdobył inny reprezentant "Agrosu" Piotr Burcon, który startował w kategorii wagowej do 50 kilogramów w stylu wolnym.

Trener "Pogoni" Tyszowce Daniel Chwastek ocenia, że ten rok dla Magdaleny Radom jest bardzo udany. Zdobyła bowiem dwa złote medale na Mistrzostwach Europy w Sumo oraz srebrne medale Mistrzostw Polski w zapasach i w sumo. Szkoleniowiec "Pogoni" podkreśla, że bardzo dobre starty to efekt ciężkich treningów jego zawodniczki i współpracy z trenerem "Agrosu" Zamość Bogusławem Daniłowiczem, który ma ogromny wkład w jej ostatnie osiągnięcia.

Obecnie Magdalena Radom wraz ze swoim klubowym kolegą z Tyszowiec - Jakubem Darmochwałem przygotowują się do sierpniowych Mistrzostw Świata w sumo, które odbędą się w Japonii.


(fot. MKS "Pogoń" Tyszowce)
 
Święto fasoli ze strażakami PDF Drukuj Email

Uprawa fasoli wśród mieszkańców gminy Tyszowce wciąż jest bardzo popularna. Większość zdecydowała się na nią po rezygnacji z produkcji równie popularnego dawniej buraka cukrowego. Obecnie Tyszowce są prawie w centrum fasolowych upraw i dlatego raz w roku odbywa się tutaj "Święto Kwitnącej Fasoli".

Tegoroczna impreza odbędzie się w niedzielę 28 czerwca i będzie połączona z gminnymi zawodami sportowo-pożarniczymi.

Udział w strażackiej rywalizacji, która rozpocznie się o 9.00 na Miejskim Stadionie Sportowym im. Stanisława Gomoły, zapowiedziało kilkanaście ekip, w tym dwie drużyny kobiece z OSP w Perespie i Kazimierówce. Zespoły będą rywalizować w sztafecie pożarniczej i ćwiczeniach bojowych, a zwycięzcy będą reprezentować Gminę Tyszowce na tegorocznych zawodach powiatowych.

"Święto Kwitnącej Fasoli" rozpocznie się po południu o 14.30 na miejskim targowisku, a jedną z najbardziej emocjonujących i widowiskowych atrakcji będą konkursy. - Co roku dużą popularnością cieszą się m.in. konkursy przebierania fasoli i jedzenia zupy fasolowej na czas. Dotychczasowi rekordziści potrafili skonsumować miskę fasolowej w 30 - 40 sekund, ale w tym roku postanowiliśmy nieco utrudnić im zadanie, ponieważ do jedzenia otrzymają nie tradycyjne łyżki stołowe, ale małe łyżeczki - zdradza Grzegorz Piliszczuk, dyrektor Samorządowego Centrum Kultury w Tyszowcach, które jest jednym z organizatorów obchodów.
W części artystycznej wystąpią lokalni artyści i zaproszeni goście. Na plenerowej scenie zaprezentują się muzycy z Tyszowieckiej Orkiestry Dętej, a także zespoły śpiewacze "Legato" z Tyszowiec i Mikulina oraz "Mamuśki" z Wakijowa, które od kilku tygodni wspomagają panie z Marysina.

Oprócz nich publiczność będą bawić Kapela Krasnobrodzka i Kapela Bełżecka, a także zespoły "Arabeska" z Mircza i "Rapsodia" z Lubyczy Królewskiej. Świętowanie zakończy dyskoteka.

 
OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email

Uwaga Rolnicy!

Dziś ostatni dzień na złożenie wniosków o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie. Dotyczy to materiału siewnego: zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka siewnego - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od 15 lipca 2014 r. do 15 czerwca 2015 r.

Wniosek o przyznanie dopłaty wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać rejestrowaną przesyłką listowną lub złożyć osobiście do właściwego (ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego) Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego, 20-610 Lublin, ul. Leszka Czarnego 3.

Zachęcamy także do korzystania z bezpłatnej aplikacji ELF dostępnej na stronie internetowejhttps://elf.arr.gov.pl/dostępna

 

Stawki dopłat do 1 ha powierzchni, na której wysiano/ wysadzono materiał siewny wynoszą:

 

• 80 zł - zboża, mieszanki zbożowe i pastewne,

• 130 zł - rośliny strączkowe,

• 400 zł - ziemniaki.

 

Termin do złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek zostanie nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, tj. Poczty Polskiej S.A.

Szczegółowe informacje o dopłatach można uzyskać w telefonicznym punkcie informacyjnym (22) 661-72-72, w Oddziale Terenowym ARR w Lublinie tel.: (81) 536 37 00 oraz na stronie internetowej www.arr.gov.pl.

 

 

 

 
Komunikat Dyrektora Lubelskiego Oddziału Regionalnego Andrzeja Bieńko PDF Drukuj Email

 
LAUREACI KONKURSU MATEMATYCZNEGO „ZAGIMAK” I „SZPAK” Z NASZEJ GMINY PDF Drukuj Email

17 czerwca w Garnizonowym Klubie Oficerskim w Zamościu odbyło się  podsumowanie konkursów matematycznych „ZAGIMAK”  i  „SZPAK” organizowanych przez LSCDN w Zamościu. Do udziału w nim została zaproszona Karolina Szałata uczennica  Gimnazjum im. Konfederacji Tyszowieckiej w Tyszowcach wraz z nauczycielem matematyki panią Lillą Wlaź. Karolina jest laureatką konkursu dla klas trzecich gimnazjum. Laureatem reprezentującym Szkołę Podstawową w Tyszowcach jest  Kacper Mazurek uczeń klasy czwartej, którego  nauczycielem matematyki jest pani Lilla Zarębska. Trzykrotnym finalistą konkursu SZPAK jest uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej w Tyszowcach  Mikołaj Dudziński.

Więcej…
 
ZAPROSZENIE PDF Drukuj Email

 
Turniej Piłki Nożnej PDF Drukuj Email

W dniu 13 czerwca 2015 r. odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Lubycza Królewska, w którym udział wzięli zawodnicy „Huczwy” Tyszowce z rocznika 2006 i młodsi. Podopieczni Przemysława Siomy zdobyli wicemistrzostwo turnieju. W zawodach wystąpili następujący zawodnicy: Torba Jakub, Szwanc Michał, Kopytko Jakub, Kliszcz Michał, Podgórski Mateusz, Gacki Mateusz, Piliszczuk Jakub, Lis Dawid, Okalski Michał, Kacper Radom.

Więcej…
 
"Złoty" Adam PDF Drukuj Email

 

Adam Gardzioła z Miejskiego Klubu Sportowego "Pogoń" Tyszowce zdobył złoty medal w Ogólnopolskim Turnieju Kwalifikacyjnym Młodzików w Zapasach. To jedyne złoto jakie reprezentantom całego województwa lubelskiego udało się wywalczyć podczas zawodów w Radomiu.

Turnieje OTK są po Mistrzostwach Polski najpoważniejszymi zawodami rangi krajowej w tej grupie wiekowej.

Po raz pierwszy Adam Gardzioła wygrał taki turniej w kwietniu w Chełmie, a teraz potwierdził swoją wartość. Jego sukces jest tym większy, że w zawodach wystartowało prawie 300 zawodników i zawodniczek.

Podopieczny trenera Daniela Chwastka, rywalizował w kategorii wagowej do 73 kilogramów, a na co dzień uczęszcza do klasy sportowej o profilu zapasy i sumo w Gimnazjum im. Konfederacji Tyszowieckiej w Tyszowcach.

Obecnie zawodnicy "Pogoni" przygotowują się do Mistrzostwach Świata w Sumo, które odbędą się w sierpniu w Osace.


(fot. MKS "Pogoń" Tyszowce)
 
STYPENDIA NAUKOWE DLA KAROLINY SZAŁATY PDF Drukuj Email

Karolina Szałata uczennica klasy IIIa Gimnazjum im Konfederacji Tyszowieckiej w Tyszowcach  otrzymała  w roku szkolnym 2014/2015  po raz trzeci  stypendium w ramach „Lubelskiego programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2013-2015”  w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych.  Stypendium przyznaje Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.

         3 czerwca w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyła się konferencja podsumowująca program stypendialny. Do udziału w niej została zaproszona Karolina wraz z opiekunem dydaktycznym panią Lillą Wlaź.

         Karolina jest również stypendystką programu stypendialnego Green Education 2014 ogłoszonym przez firmę EDP Renewables Polska.

 
Wręczono Srebrne Gryfy PDF Drukuj Email

Uroczysta Jubileuszowa X Gala wyróżnienia „Srebrny Gryf Powiatu Tomaszowskiego” odbyła się w dniu 11 czerwca 2015 roku w Tyszowcach. Wyróżnienie Srebrny Gryf zostało ustanowione uchwałą Rady Powiatu w grudniu 2004 roku. Jego głównym celem jest uhonorowanie i wskazanie firm i organizacji oraz osób, które swoją przedsiębiorczością i kreatywnością wpływają na rozwój gospodarczy Powiatu Tomaszowskiego. W uroczystościach wzięli udział zaproszeni goście: Wicewojewoda Lubelski Marian Starownik, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Arkadiusz Bratkowski, Prezes Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny Henryk Łucjan, Dyrektor Inkubatora Przedsiębiorczości Agnieszka Domańska.

Obecne były władze samorządowe Powiatu Tomaszowskiego: Przewodnicząca Rady Powiatu Teresa Chrastina, Starosta Jan Kowalczyk, Wicestarosta Jerzy Wereszczak, radni powiatu, burmistrzowie i wójtowie miast i gmin , przedsiębiorcy, przedstawiciele jednostek organizacyjnych Powiatu Tomaszowskiego. Laureatami tegorocznej edycji wyróżnienia Srebrny Gryf zostali uhonorowani :

 • – Firma Handlowo-Usługowa FADPOL i Dom Weselny „Szewska Pasja” Doroty i Jerzego Fedzioryny w Tyszowcach

 • – Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie G 6 „Grzęda Sokalska”

Ponadto spośród dotychczasowych laureatów wyróżniono firmę, która w ostatnim okresie dokonała znacznego rozwoju oraz osiągnęła na przestrzeni lat najlepsze wyniki w swojej działalności. Wyróżnienie to otrzymała firma „ROZTOCZE” Zakład Usługowo-Produkcyjny Roman Rak. Uroczystości uświetnił występ chóru „Bell Canto” z Tyszowiec, Tyszowieckiej orkiestry Dętej oraz kapeli Bełżeckiej.

Więcej…
 
INFORMACJA O ZGŁASZANIU KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019 PDF Drukuj Email

Podstawa prawna: przepisy zawarte w art.158-175 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 poz. 133) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693);

Ławnikiem może być osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończyła 30 lat,
 • jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • nie przekroczyła 70 lat,
 • jest zdolna, ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni, '
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszać mogą radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 50 obywateli, mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Wzór karty zgłoszenia udostępnia się nieodpłatnie w budynkach organów gmin, ponadto dostępny jest za pośrednictwem Internetu na stronach oznaczonych www.ms.gov.pl.

Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50-ciu osób zgłaszających kandydata.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do karty kandydat na ławnika ma obowiązek załączyć:

 1. 2 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,
 2. informację z Krajowego Rejestru Karnego,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 4. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona
 5. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art.55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych(Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027, z późn. zm.) stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie oraz wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgłoszenie na kandydata, spełniającego powyższe wymogi, składać należy we właściwym miejscowo Urzędzie Gminy bądź w Urzędzie Miasta w terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku.

 
Wolne serca" przeciwko uzależnieniom PDF Drukuj Email

„Życie nie po to jest, by brać!”, „Przyjaźń jest silniejsza niż narkotyk” i „Baw się z kumplami – nie z narkotykami!”. Z takimi hasłami w poniedziałek 1 czerwca uczniowie ze szkół w Tyszowcach przemaszerowali ulicami miasta. W ten sposób, już po raz drugi, włączyli się w ogólnopolską akcję „Zryw wolnych serc”.

Więcej…
 
INFORMACJA PDF Drukuj Email

 
Nowa linia przejazdu busów PDF Drukuj Email

Odjazdy busów z przystanku przy Placu Konfederacji Tyszowieckiej

Przewoźnik: Trans Kol s.c. Kowalska Teresa, Kowalski Henryk

ul. Parkowa 6, 22-437 Łabunie Tel. 518 685 914

 

Przystanek - Plac Konfederacji Tyszowieckiej

Kierunek: ZAMOŚĆ

(przejazd busa po trasie: Tyszowce - Komarów - Zamość) 7:03 L, 8:18 R, 9:20 L, 9:48 R, 12:18 R, 13:48 R, 15:20 L, 16:40 LA, 17:33R

 

Zamość Dworzec BUS

Kierunek Tyszowce

(przejazd busa po trasie: Zamość - Komarów  -Tyszowce) 7:30 R, 8:00 L, 10:20 R, 11:10 L, 12:35 R, 14:55 R, 15:45 R, 17:55 L

 Kierunek:  TYSZOWCE - ŁASZCZÓW

(przejazd busa po trasie: Tyszowce - Łaszczów) 8:23 R, 11:13 R, 13:28 R, 15:48R, 16:38 R

R - nie kursuje 25-26 XII, 01.01, pierwszy i drugi dzień Wielkanocy 

L - Kursuje od poniedziałku do piątku

A- Kursuje w niedzielę

 

Od dnia 1 czerwca 2015 roku

nastąpi uruchomienie nowej linii przejazdu busów

Przejazdy w każdy poniedziałek, środę i piątek – bez przerwy wakacyjnej

Przewoźnik: Trans Kol s.c. Kowalska Teresa, Kowalski Henryk

ul. Parkowa 6, 22-437 Łabunie Tel. 518 685 914

 

Kierunek: WAKIJÓW - TYSZOWCE (z Tyszowiec BUS jedzie do Zamościa) 

(przejazd busa po trasie: Wakijów – Czermno – Kazimierówka – Perespa – Marysin – Wojciechówka - Tyszowce) 630;

 

Kierunek:  TYSZOWCE - WAKIJÓW

(przejazd busa po trasie: Tyszowce – Wojciechówka – Marysin – Perespa – Kazimierówka – Czermno - Wakijów) 1315;

 

 
« pierwszapoprzednia12następnaostatnia »

Strona 1 z 2