Podregion Gotania

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 INFORMACJA PDF Drukuj Email

 
Zbiórka elektrośmieci i baterii PDF Drukuj Email

 
XII Ekologiczny Kiermasz Rozmaitości PDF Drukuj Email

W dniu 26 .04.2015r. w Tomaszowie Lub. Odbył się XII   Ekologiczny  Kiermasz Rozmaitości organizowany przez Biblioteki Powiatu tomaszowskiego. Tyszowce reprezentowały Wiktoria  Opalska zdobyła  I  Miejsce  , ze Szkoły Podstawowej w Przewalu,  Nikola Holuta   Wyróżnienie  -  ze Szkoły Podstawowej w Przewalu,  Sandra Pasierbiewicz   Wyróżnienie-    Samorządowe Przedszkole w Tyszowcach

Rozdanie nagród  I  Miejsce Wiktoria Opalska

Więcej…
 
XVI Festiwal Piosenki Dziecięcej PDF Drukuj Email

W sobotę 25.04.2015r. w Tomaszowskim Domu Kultury, odbył się  XVI  Festiwal Piosenki Dziecięcej,  naszą Gminę,  reprezentowała uczennica Pani Edyty Skrzyńskiej - Rebeka Bochen  ze Szkoły Podstawowej w Tyszowcach.

Więcej…
 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email

 
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów we wsi Mikulin PDF Drukuj Email

Tyszowce, dnia 20.04.2015r.

 

BURMISTRZ   TYSZOWIEC 

 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Tyszowce oznaczonej

nr działki 410 o powierzchni 0.50 ha położonej w Mikulinie przeznaczonej do użytkowania rolniczego.

 

Cena wywoławcza –  5.00 q pszenicy

wadium                   -  200.00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu  21 maja 2015 roku o godzinie 1100  w  budynku Urzędu Miejskiego w Tyszowcach.

Przystępujący do przetargu winni dokonać wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości 200.00 zł, na konto Urzędu Miejskiego w Tyszowcach

w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie nr 53 9620 0005 0000 8774 2000 0350 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach w takim terminie,

aby najpóźniej w dniu 15 maja 2015 roku  wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu pod rygorem nie dopuszczenia do udziału w przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. Ponadto osoby inne niż osoby  fizyczne 

zobowiązane są posiadać oryginał i kserokopię odpisu z KRS lub zaświadczenia  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika, pełnomocnik powinien posiadać pełnomocnictwo notarialne.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 5.00 q pszenicy rocznie natomiast czynsz dzierżawny liczony będzie po cenie

pszenicy obowiązującej w dniu 31 sierpnia każdego roku obowiązywania umowy dzierżawy. 

Osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana do podpisania umowy najmu z Burmistrzem Tyszowiec na okres 3 lat, najpóźniej

29 maja 2015 roku pod rygorem utraty wadium.

Wpłacone wadium przez oferenta, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym

uczestnikom zostanie zwrócone najpóźniej 3 dni po jego zakończeniu. 

 Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach w godz. 730 – 1530 ,

tel ( 084)  66-12-135 lub na stronie internetowej Urzędu - www.tyszowce.pl i w BIP na stronie http://umtyszowce.bip.lubelskie.pl

Burmistrz Tyszowiec

/-/ mgr inż. Mariusz Zając

 
Gotania – szwajcarski sposób na promocję regionu PDF Drukuj Email

"Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania" to projekt gminy Hrubieszów, który dzięki ponad

4 mln dofinansowania ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy promuje dziedzictwo kulturowe

i obyczajowe Gotów, a także przyczynia się do aktywizacji zawodowej mieszkańców regionu.

Dzięki projektowi mieszkańcy i lokalne organizacje pozarządowe, działające na terenach zamieszkiwanych dawniej

przez barbarzyńców, zadbały o dziedzictwo kulturowe i obyczajowe Gotów, promując jednocześnie okolice Kotliny

Hrubieszowskiej. Zorganizowano Międzynarodowy Festiwal Kultury Antycznej Gotania, podczas którego turyści zobaczyli

 rozgrywające się wczesnośredniowieczne bitwy, zdobywanie warownych obozów oraz walki gladiatorów.

Dotychczas odbyły się o trzy festiwale, w których udział wzięło łącznie 7500 osób i 31 grup rekonstrukcyjnych.

GotaniaGotania

Podjęto również działania na rzecz promowania, aktywizowania oraz integrowania mieszkańców Gotanii. 88 osób

otrzymało wsparcie na otwarcie działalności gospodarczej, a ponad 35 organizacjom pozarządowym przyznano

52 dotacje pozwalające im realizować swoje pomysły. Prowadzone są również bezpłatne kursy i szkolenia dla osób

bezrobotnych, rolników, właścicieli gospodarstw w celu poszerzenia kompetencji zawodowych. Powstał film reklamowy,

przedstawiciele regionu uczestniczyli w targach turystycznych, gdzie zachęcali biura podróży do włączenia

Gotanii do swoich ofert. Oznakowano okoliczne atrakcje oraz sam dojazd, by turystom łatwiej było wsiąść

w wehikuł czasu i odwiedzić to magiczne miejsce, gdzie mieszkańcy, pamiętając o przeszłości, dbają o swoją przyszłość.

Zrealizowano także doradztwo zawodowe dla młodzieży gimnazjalnej pod kątem zbadania preferencji

i określenia predyspozycji przy wyborze przyszłej ścieżki zawodowej. Dzięki doradztwu, które objęło

625 uczniów, naukę w szkołach zawodowych rozpoczęły 433 osoby.

Na VII Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL, które odbyły się 10-12

kwietnia w Kielcach, burmistrz Hrubieszowa Tomasz Zając odebrał pierwszą nagrodę za najciekawsze stoisko

w kategorii stoisko standardowe. Stoisko – chata gocka – powstało w ramach ww. projektu SPPW

i służy realizacji jego celów, w szczególności promocji Gotanii.

Gotania na targach AGROTRAVELGotania podczas targów AGROTRAVEL

Więcej na stronie projektu Gotanii 

 

źródło artykułu :

http://www.mir.gov.pl/aktualnosci/ministerstwo/Strony/Gotania_szwajcarski_sposob_na_promocje_regionu140415.aspx 

 
Jest szansa na mistrzostwa świata w Japonii PDF Drukuj Email

 

Jakub Darmochwał z Miejskiego Klubu Sportowego "Pogoń" Tyszowce może wziąć udział w Mistrzostwach Świata w Sumo, które odbędą się w Japonii. Podopieczny trenera Daniela Chwastka pojedzie na te zawody, jeśli uda się zebrać pieniądze na wyjazd zawodnika i jego szkoleniowca.

O tym, że warto stawiać na młodego sumokę świadczą jego osiągnięcia, w tym udział w Mistrzostwach Polski Juniorek i Juniorów, które w miniony weekend odbyły się w Siedlcach. Reprezentanci "Pogoni" zdobyli w nich trzy medale. Jakub Darmochwał wywalczył złoto w kategorii wagowej do 90 kilogramów, drugie miejsce w kategorii +70 kilogramów zajęła Magdalena Radom, a na trzecim stopniu podium w kategorii do 65 kilogramów stanęła Katarzyna Jaremczuk.

Dzięki udanym startom, nie tylko w Siedlcach, ale również innych ważnych imprezach, Jakub Darmochwał, który jest wielokrotnym Mistrzem Polski i Europy, otrzymał nominację Polskiego Związku Sumo na udział w mistrzostwach świata, które na przełomie sierpnia i września odbędą się w Osace. - Niestety Ministerstwo Sportu, które finansuje związek, zapewnia środki tylko dla seniorów. Natomiast my musimy sami zadbać o fundusze, a koszt wyjazdu jednego zawodnika i jego trenera to kilkanaście tysięcy złotych. Część pieniędzy mamy już obiecane, ale liczymy na wsparcie władz miasta i innych sympatyków sportu - mówi Informacyjnej Agencji Samorządowej Daniel Chwastek.

Sponsorzy, którzy chcieliby pomóc Jakubowi Darmochwałowi spełnić jedno ze sportowych marzeń i wesprzeć jego wziąć udział w mistrzostwach globu w Japonii mogą się w tej sprawie kontaktować ze szkoleniowcem "Pogoni" Tyszowce telefonicznie pod numerem: 606 375 234.


(fot. MKS "Pogoń" Tyszowce)
 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „G 6 Grzędy Sokalskiej” zaprasza do udziału w  otwartych konsultacjach społecznych dot. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju do realizacji nowego okresu programowania 2014-2020.

Na spotkania zapraszamy: mieszkańców gmin obszaru LGD tj. Jarczów, Łaszczów, Rachanie, Telatyn, Tyszowce, Ulhówek, lokalnych liderów, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków kultury, stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, lokalnych przedsiębiorców, regionalistów i wszystkich zainteresowanych przyszłością i rozwojem naszego obszaru.

Opinie i uwagi uzyskane od Państwa podczas spotkań konsultacyjnych posłużą nam do identyfikacji najważniejszych problemów i potrzeb oraz przygotowania nowej strategii na lata 2014-2020. 

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 21 kwietnia2015 r. w Urzędzie Miejskim  w Tyszowcach (sala konferencyjna), ul. 3 Maja 8 o godz. 13.00.

 

 

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd LGD  Stowarzyszenie

   „G 6 Grzędy Sokalskiej”

 

 
Podwórko NIVEA Rodzinne Miejsce Zabaw PDF Drukuj Email

Gmina Tyszowce zgłosiła akces do tegorocznej akcji „Podwórko NIVEA Rodzinne Miejsce Zabaw”.

Lokalizację zaplanowano w miejscowości Zamłynie za świetlicą wiejską.

Od 1 kwietnia będzie można codziennie oddać jeden głos za pośrednictwem strony http://www.nivea.pl/Porady/ext/pl-PL/podworko.

W ramach akcji zostanie wybudowane niepowtarzalne Podwórko NIVEA
w 40 lokalizacjach w całej Polsce. Będą to Rodzinne Miejsca Zabaw,
w których rodzice i dzieci mogą wspólnie spędzić czas w aktywny sposób. Znajdą się tam sprzęty zarówno dla tych najmłodszych, jak i nieco starszych dzieci, a także dla samych rodziców.

W ramach poprzednich akcji NIVEA zbudowała w Polsce 100 placów zabaw i wyposażyła 100 szkółek piłkarskich.