Menu

 

 

 Wielkanocny konkurs pisanek i nie tylko PDF Drukuj Email

 

Kraszanki, oklejanki, malowanki czy po prostu pisanki są jednym z wielu atrybutów świąt wielkanocnych. Dzieci i młodzież z gminy Tyszowce oraz pozostałych gmin powiatu tomaszowskiego, potrafiący zdobić jajka mogą się tym pochwalić w konkursie, który już po raz osiemnasty organizują biblioteki z Tyszowiec i Tomaszowa Lubelskiego.

Swoje propozycje mogą zgłaszać nawet przedszkolaki, indywidualnie lub zespołowo, a także uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjaliści.

Organizatorzy konkursu nie narzucają metod wykonywania prac, ale przyznają, że będą promować tak zwane wydmuszki. Chętni mogą zgłaszać również wielkanocne stroki i palmy.

Wszystkie prace powinny być dostarczone do placówki w Tyszowcach do 15 kwietnia. Najlepsze zostaną zakwalifikowane do etapu powiatowego i zaprezentowane na pokonkursowej wystawie.

Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać telefonicznie pod numerem: 84 66 19 377.
 
III kiermasz kwiatów i krzewów 26-27 kwietnia PDF Drukuj Email

Więcej…
 
Będą pieniądze na promocję regionu PDF Drukuj Email

 

Tyszowce i cztery inne gminy z dorzecza rzeki Huczwy otrzymają z Unii Europejskiej pieniądze na promocję walorów historycznych i turystycznych.

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości właśnie ogłosiła listę projektów, które mogą liczyć na dofinansowanie ze śrdków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.
Więcej…
 
Udane mistrzostwa dzieci i młodzików w zapasach PDF Drukuj Email

 Pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej i 12 medali indywidualnych - taki jest dorobek zawodników Miejskiego Klubu Sportowego "Pogoń" Tyszowce na Mistrzostwach Województwa Lubelskiego Dzieci i Młodzików w Zapasach.

W turnieju, który odbył się w sobotę 29 marca w Wierzbicy, startowało prawie 200 zapaśników i zapaśniczek, a wśród gości honorowych byli mistrz świata Dariusz Jabłoński oraz wicemistrz olimpijski Andrzej Głąb.
Więcej…
 
OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email

 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w  Tyszowcach Organizuje XVIII konkurs plastyczny  „Wielkanocna Pisanka” 

Więcej…
 
Najlepsze w powiecie po raz trzeci PDF Drukuj Email

 

Piłkarki ręczne z Tyszowiec po raz trzeci zdobyły tytuł mistrzyń powiatu tomaszowskiego. Podczas powiatowej "Gimnazjady", która odbyła się w nowym Powiatowym Centrum Sportowym młode tyszowianki okazały się lepsze od dwóch drużyn z Tomaszowa Lubelskiego i zespołu z Bełżca.

 

Więcej…
 
OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email

 

Więcej…
 
Pudełko życia" dla chorych i ratowników PDF Drukuj Email

 

Gmina Tyszowce włącza się w kampanię pod hasłem "Pudełko życia". Dzięki temu osoby chore i samotne będą mogły liczyć na szybką i skuteczną pomoc.

Akcja jest skierowana przede wszystkim do ludzi starszych, chorych i samotnych, a jej celem jest przygotowanie dla służb ratunkowych informacji o pacjencie. Są one zawarte w specjalnym formularzu, który jest schowany w pudełku i umieszczony w lodówce. Na jej drzwiach znajduje się naklejka z logo akcji, ułatwiająca dotarcie do niezbędnych informacji.
Więcej…
 
Podium zapaśniczek w Siedlcach PDF Drukuj Email

 

 

Powiększa się konto sukcesów zawodniczek i zawodników Miejskiego Klubu Sportowego "Pogoń" Tyszowce. W miniony weekend uzupełniły go Magdalena Radom i Katarzyna Jaremczuk, które zdobyły srebro i brąz na Mistrzostwach Polski Kadetek w Zapasach Kobiet Zrzeszenia LZS.

W turnieju, który odbył się w Siedlcach, rywalizowało prawie 100 zawodniczek. Magdalena Radom walczyła w kategorii wagowej do 70 kilogramów i zdobyła srebrny medal, przegrywając nieznacznie na punkty tylko jedną walkę. Natomiast Katarzyna Jaremczuk rywalizowała w kategorii do 65 kilogramów, w której wywalczyła brązowy medal.
Więcej…
 
Mistrzostwa Europy przeniesione PDF Drukuj Email

 

 

Nie na Ukrainie, lecz w Polsce odbędą się tegoroczne Mistrzostwa Europy seniorów i młodzieżowców w sumo. Pierwotnie, planowane na kwiecień, zawody miały się odbyć na Krymie, ale ze względu na sytuację polityczną europejskie władze sumo postanowiły je przenieść do Warszawy.

Jest szansa, że wystąpi w nich co najmniej kilku zawodników Miejskiego Klubu Sportowego "Pogoń" Tyszowce, którzy swoją formę testują podczas cyklu turniejów o Puchar Polski. Ostatni odbył się w Strzelcach Opolskich, gdzie startowała cała krajowa czołówka, walcząca o nominacje do kadry narodowej. Pretendujący do tego grona reprezentanci Tyszowiec wypadli bardzo dobrze, zdobywając 10 medali, w tym 3 złote, 2 srebrne i 5 brązowych.
Więcej…
 
OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email

Samorzadowe Centrum Kultury

zaprasza wszystkich chętnych do

 uczestnictwa w zajęciach

nauki gry na instrumentach

dętych, oraz kursu fotografii

Więcej…
 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email

 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email

BURMISTRZ    TYSZOWIEC 

Ogłasza  w dniu 24 kwietnia 2014 roku przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej położonej w strefie ekologicznej Natura 2000 – Ostoja Tyszowiecka   o powierzchni ogólnej  96.4820 ha na okres 3 lat  położonych w mieście Tyszowce  po lewej stronie  drogi wojewódzkiej nr 850 Tyszowce  - Alojzów w odległości około 45 km od przejść granicznych Hrebenne i Zosin  składającej się z działek:

Nr 666/2      -      o powierzchni     5.3934 ha

Nr 666/21    -      o powierzchni   23.4713 ha

Nr 666/19    -      o powierzchni     4.7259  ha

Nr 664/1      -      o powierzchni     1.7204 ha

Nr 666/17    -      o powierzchni     2.5151 ha

Nr 664/2      -      o powierzchni     1.5573 ha

Nr 664/3      -      o powierzchni   57.0986 ha

Ogółem               96.4820 ha

z przeznaczeniem wyłącznie do użytkowania rolniczego.

Cena wywoławcza - 64.000,00 zł

Wadium                 -   6.400,00 zł  /sześć tysięcy czterysta złotych/

Przetarg odbędzie  się  w dniu  24 kwietnia  2014 roku o godzinie 13oo 

w  budynku Urzędu Miejskiego w Tyszowcach.

Przystępujący do przetargu winni dokonać wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Miejskiego w Tyszowcach w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie nr 17 9620 0005 0000 8774 2003 0001 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 18 kwietnia 2014 roku  wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu pod rygorem nie dopuszczenia do udziału w przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. Ponadto osoby inne niż osoby  fizyczne  zobowiązane są posiadać oryginał i kserokopię odpisu z KRS lub zaświadczenia  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika, pełnomocnik powinien posiadać pełnomocnictwo notarialne.

Umowa dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą wygasa z dniem 30 kwietnia 2014 roku. W związku z tym osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana do podpisania umowy dzierżawy z Burmistrzem Tyszowiec na okres 3 lat, w dniu 2 maja 2014 roku pod rygorem utraty wadium.

Wpłacone wadium przez oferenta, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu. 

Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach, w godz. 730   -  1530,  tel. 084 66 12 135  lub na stronie internetowej Urzędu  - http://www.tyszowce.pl i w BIP na stronie http://umtyszowce.bip.lubelskie.pl  

 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email

BURMISTRZ   TYSZOWIEC 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tyszowce zabudowanej parterowym murowanym budynkiem oznaczonej nr działki 345/3 o powierzchni 0.32 ha położonej w centralnej części miejscowości Klątwy 

przy asfaltowej drodze powiatowej Tyszowce – Czartowczyk w terenach zabudowy zagrodowej.

Dla omawianego terenu brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość gruntowa nie jest obciążona żadnymi długami oraz hipotekami przymusowymi.

Cena wywoławcza –  60.000,00 zł

wadium              -   6.000,00 zł

Przetarg odbędzie  się  w dniu  29 kwietnia 2014 roku o godzinie 12oo  w  budynku Urzędu Miejskiego w Tyszowcach przy ulicy 3 Maja 8.

Przystępujący do przetargu winni dokonać wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Miejskiego w Tyszowcach w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie nr 17 9620 0005 0000 8774 2003 0001 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 25 kwietnia 2014 roku wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu pod rygorem nie dopuszczenia do udziału w przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. Ponadto osoby inne niż osoby  fizyczne  zobowiązane są posiadać oryginał i kserokopię odpisu z KRS lub zaświadczenia  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika, pełnomocnik powinien posiadać pełnomocnictwo notarialne.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi w formie aktu notarialnego.

 

Osobie, która przetarg wygrała i nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie do zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach, w godz. 730   -  1530,  tel. 084 66 12 135  lub na stronie internetowej Urzędu  - http://www.tyszowce.pl  i w BIP  na stronie http://umtyszowce.bip.lubelskie.pl

 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email

P R Z E D S Z K O L E   S A M O R Z Ą D O W E   W   T Y S Z O W C A C H

   Z A P I S Y    D O   P R Z E D S Z K O L A

SZANOWNI RODZICE!!!


JUŻ CZAS ZAPISAĆ DZIECKO DO PRZEDSZKOLA...

MIŁO NAM POINFORMOWAĆ O ZAPISACH DZIECI DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Marzec i kwiecień to miesiące zapisów dzieci do przedszkola na nowy rok szkolny rozpoczynający się pierwszego września 2014r. Podstawą zapisania dziecka jest złożenie poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia w terminie do 30 kwietnia 2014r.

     Formularz karty należy pobrać w przedszkolu lub ze strony internetowej www.tyszowce.pl  Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a w szczególnych przypadkach od 2,5 lat. Dzieci 5 i 6 letnie czyli urodzone w 2008r. i 2009 r. objęte są obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego. Realizacja zadań z zakresu podstawy programowej (czas pobytu dziecka w przedszkolu bezpłatny) odbywa się w godzinach od 8°° do 13°°. Koszty za godziny poranne oraz popołudniowe, czyli od 7°°do 8°° i od 13°° do 17°° będą ponosili Rodzice. Rodzice mają możliwość zapisania dziecka na 5, 6, 7, 8, 9,10 godzin dziennie. Szczegółowych informacji udziela dyrektor przedszkola.

 

UWAGA RODZICE !

 

KAŻDEGO ROKU NALEŻY SKŁADAĆ NOWĄ KARTĘ ZGŁOSZENIA.

 
Informacja PDF Drukuj Email

Informujemy, że  Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizuje projekt: „Wsparcie inicjatyw powstawania PES w subregionie chełmsko – zamojskim”, który umożliwia osobom niezatrudnionym w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat) z terenu subregionu chełmsko-zamojskiego (tj. powiatów: biłgorajskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, krasnostawskiego, M. Chełm, M. Zamość, tomaszowskiego i zamojskiego) otrzymanie środków finansowych na założenie lub zatrudnienie w spółdzielni socjalnej.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

 

Celem głównym projektu jest rozwój spółdzielczości socjalnej w subregionie chełmsko-zamojskim poprzez wsparcie doradczo-szkoleniowe dla 48 osób na temat zakładania spółdzielni socjalnych i udzielenie 42 osobom bezrobotnym dotacji na założenie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej oraz wsparcia pomostowego do 31 maja 2015 roku. 

GRUPA DOCELOWA:

 

  • 42 osoby fizyczne (w tym 21 kobiet) które w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego zainteresowanych założeniem i prowadzeniem działalności w formie spółdzielni socjalnej, które nie posiadały wpisu do EDG/KRS/CEIDG, nie prowadziły działalności na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
  • 6 osób prawnych zainteresowanych założeniem i prowadzeniem działalności w formie spółdzielni socjalnej, deklarujących zatrudnienie w każdej założonej spółdzielni min. 6 osób  wymienionych w  ustawie o spółdzielczości socjalnej,

 

Preferowane będą osoby w wieku 15-30 lat (14 osób w tym 8 kobiet).

 

ZAKRES OFEROWANEGO WSPARCIA

 

        I.            Podstawowe wsparcie doradczo-szkoleniowe

  1. doradztwo indywidualne (2 godz./osobę) – zdiagnozowanie przez doradcę zawodowego zakresu pomocy, jakiej należy udzielić poszczególnym uczestnikom/uczestniczkom projektu, w tym zdiagnozowanie ich potrzeb szkoleniowych i doradczych, opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD),
  2. szkolenia grupowe „Spółdzielnia socjalna – jak to zrobić?” (40 godz./grupę) z zakresu m.in. przygotowania teoretycznego i praktycznego do zakładania i prowadzenia działalności w formie spółdzielni socjalnej, m. in.: aspekty prawne i administracyjne, formułowanie strategii działania spółdzielni socjalnej, księgowość, marketing i promocja, biznesplan,
  3. doradztwo grupowe (42 godz./grupę) z zakresu m.in. budowania struktury organizacyjnej, zarządzania spółdzielnią, pomocy w opracowaniu wniosku, biznesplanu, statutu i dokumentów do KRS,
  4. 42 szkolenia indywidualne w tym zawodowe potrzebne do pracy w spółdzielni socjalnej zgodnie z diagnozą przeprowadzaną na doradztwie indywidualnym.

 

      II.            Wsparcie finansowe – środki finansowe na założenie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej: 

 

24 uczestników/uczestniczek projektu (w tym 12 kobiet), którzy uczestniczyli we wsparciu doradczo-szkoleniowym  uzyska wsparcie finansowe w wysokości max. 20 000 zł na założenie spółdzielni socjalnej oraz 18 uczestników/uczestniczek projektu (w tym 9 kobiet), którzy uczestniczyli we wsparciu doradczo-szkoleniowym  uzyska wsparcie finansowe w wysokości max. 20 000 zł na zatrudnienie w założonej spółdzielni socjalnej.

    III.            Wsparcie pomostowe

 

a)      Objecie 42 uczestników/uczestniczek podstawowym wsparciem pomostowym w kwocie 1000 zł/miesięcznie przez okres 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego;

b)     Objęcie 42 uczestników/uczestniczek przedłużonym wsparciem pomostowym w kwocie 800 zł/miesięcznie przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia korzystania z podstawowego wsparcia pomostowego do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dzielenie wsparcia pomostowego;

 

Specjalistyczne usługi doradcze udzielane przez 12 miesięcy od momentu podpisania umowy o świadczenie specjalistycznych usług doradczo – szkoleniowych. Indywidualne i grupowe doradztwo specjalistyczne (konsultacje tematyczne, jaki i pomoc ad hoc) udzielane przez doradców (opiekunów).

PODSTAWOWE WSPARCIE DORADCZO-SZKOLENIOWE (szkolenia i doradztwo) zaplanowane są na okres od marca do maja 2014 r. Wypłata środków finansowych planowana jest na maj-czerwiec 2014 roku.

Dokumenty rekrutacyjne pojawią się w momencie zaakceptowania ww. dokumentacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie (Instytucję Pośredniczącą II stopnia).

KONTAKT

 

Biuro Projektu:

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny Filia w Zamościu

ul. Partyzantów 3, pok. 27, 22-400 Zamość

tel. 84 627 18 32

fax. 84 627 01 17

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.fundacja.lublin.pl

 

Biura obsługi projektu

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)
w Zamościu

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny  Filia w Zamościu

ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość

tel. 84 627 18 32

fax. 84 627 01 17

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.eslubelskie.pl

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)

w Chełmie

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny Filia w Chełmie

pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm

tel. 82 563 24 29

fax. 82 563 24 36

e-mail: cheł Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.wowes.pl

 

NGO wspierające proces rekrutacji:

 

 
Mikroprzedsiębiorca Roku 2014 - szansa dla Twojej firmy! PDF Drukuj Email

Mikroprzedsiębiorca Roku 2014 - szansa dla Twojej firmy!3 marca startuje dziesiąta już edycja konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku, organizowanego przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy. Wśród laureatów znalazły się przedsiębiorstwa z różnych branż. Wyróżniane były zarówno biznesy tradycyjne jak i te idące z duchem czasu. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich właścicieli mikroprzedsiębiorstw, którzy mają pomysł, wizję i konsekwentnie dążą do sukcesu. Honorowy patronat nad konkursem objął Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński, a tegoroczna pula nagród to 85 tys. zł.

Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku został stworzony, by nagradzać wyjątkowe firmy i promować ideę przedsiębiorczości, wśród polskiego społeczeństwa, mówi Krzysztof Kaczmar, prezes Zarządu Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, organizatora konkursu. Doceniamy potencjał drzemiący w mikrofirmach, kreatywność ich twórców, dążenie do osiągnięcia sukcesu i konsekwentnego realizowania swojej wizji, mimo wielu przeciwności. Do tej pory nagrodziliśmy już 93 przedsiębiorstwa, dlatego tym bardziej zachęcam właścicieli nawet najmniejszych firm do wzięcia udziału w konkursie, dodaje Kaczmar.

Oryginalny pomysł na biznes oraz determinacja w osiągnięciu założonych celów, popłacają. Mogli się o tym przekonać zeszłoroczni zwycięzcy konkursu - firma Digital Core Design, zajmująca się projektowaniem nowoczesnych procesorów i układów scalonych. DCG jest twórcą i producentem najszybszego procesora na świecie, a jej rozwiązania technologiczne znajdują zastosowanie m.in. w satelitach, samolotach, urządzaniach przemysłowych czy w elektronice użytkowej. Licencje DCG na wybrane innowacje zostały kupione przez takie firmy jak Intel, Sony, Philips czy też Siemens. Wygraną w konkursie trafnie podsumowuje prezes firmy, Jacek Hanke: Tytuł Mikroprzedsiębiorcy Roku 2013 to z jednej strony uhonorowanie 15-lecia firmy, a z drugiej, zobowiązanie to tego, by w kolejnych latach nie zwalniać tempa. Dzięki konkursowi zakupiliśmy nowy sprzęt, zatrudniliśmy pracowników oraz zyskaliśmy bezcenne kontakty biznesowe. Dlatego też z pełnym przekonaniem zachęcam kolejnych mikroprzedsiębiorców do startu w najnowszej edycji konkursu.

Możliwości i perspektywy jakie otwiera sukces w konkursie dostrzega także laureat roku 2011, Jerzy Sznerski właściciel firmy Sznerski Guss, z branży odlewniczej: Dzięki zwycięstwie w konkursie, obroty mojej firmy wzrosły już czterokrotnie!

Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku jest organizowany już po raz dziesiąty. Jego celem jest wspieranie drobnych przedsiębiorców. Zgłaszać się do niego można poprzez formularz zamieszczony na stronie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy w terminie od 3 marca do 13 kwietnia 2014 roku. Konkurs przeznaczony jest dla firm, które zatrudniają mniej niż 10 pracowników, a roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.

Honorowy patronat nad konkursem objął Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński. Partnerem merytorycznym konkursu jest Microfinance Centre oraz Koalicja na rzecz mikroprzedsiębiorczości, w skład której wchodzą: Business Centre Club, Inicjatywa Firm Rodzinnych, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Przedsiębiorcza, Polski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Rzemiosła Polskiego.